Κατασκευή ιστοσελίδων Κατασκευή ιστοσελίδων
Κατασκευάζουμε ιστοσελίδες. Όχι από αυτές που κυκλοφορούν , αλλά από τις άλλες τις καλές ......
More detail
Διαφήμιση Google Adwords Διαφήμιση Google Adwords
Την φτιάξατε την ιστοσελίδα. Αρκεί να μπαίνετε μόνο εσείς ; Πως θα την δουν οι υπόλοιποι; ...
More detail
Φιλοξενία ιστοσελίδων Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπερσύχρονοι servers , σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά datacenters με 99.95% uptime και κα...
More detail

Joomla fixed menu when scrollling

To make a fixed menu when scrolling is Joomla is really easy !

Just need css and a small javascript .

First you need a jquery library. Propably your templates already loads so most of the times you do not have to do anything

Lets say that you have you menu in a class named header_menu

create a js file and give it any name you want. For our example we will call it menu.js

Put inside this code


jQuery("document").ready(function($){
    
    varnav=$('.header_menu');
    
    $(window).scroll(function(){
        if($(this).scrollTop()>136){
            nav.addClass("f-nav");
        }else{
            nav.removeClass("f-nav");
        }
    });
 
});


Add this to your template . Propably edit the index.php and add this code

$doc->addScript($this->baseurl."/templates/".$this->template."/javascript/menu.js");

this means that you have a folder named javascript and inside you put the menu.js file

Last , go to your css and add this

.f-nav {z-index:9999;position:fixed;left:0;top:0;width:100%;}/* this make our menu fixed top */

How does this work?

when your menu ( class header_menu ) goes to the top of the page then the javascript tells him to add af-nav class beside the header_menu class. As you see the f-nav  have position:fixed and top:0px!

thats it!


Give to a specific joomla menu item different color

In Joomla 2.5 and Joomla 3 it is really easy to make a spesific menu item have different color or give it different css .

If you open the menu item you will see at the right that there is an option for difference css for this menu item

menucolor2.png

So , you can give this menu item a css class for example menucolor2

Then go to your mail css file and add this

.menucolor2 {

color:#cccccc!important;

}

where you can put your favorite color !

 


Κάτι τρέχει με την Google ή αλλιώς Google Pigeon

Google-Pigeon-update.jpg

Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε πραγματικά κουφά αποτελέσματα στις αναζητήσεις της Google. Και ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό; το Google Pigeon

Τι είναι Google Pingeon

είναι ένας νέος αλγόριθμος που προσπαθεί να παρέχει πιο χρήσιμα, σχετικά και ακριβή τοπικά αποτελέσματα αναζήτησης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά ;Οτι το σημείο που βρίσκεσαι γεωγραφικά και κάνεις την αναζήτηση παίζει ρόλο στα αποτελέσματα που βλέπεις! Επανάληψη!!!. Το γεωγραφικό σημείο που βρίσκεσαι παίζει ρόλο στην αναζήτηση, Και δεν μιλάμε πλέον για χώρα , αλλά για Πόλη!

Δείτε ένα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα: Κάτι τρέχει με την Google ή αλλιώς Google Pigeon

Greek Google fonts in Wordpress

 

 

There is a very easy way to add google fonts that support Greek in your wordpress. Also you can add Open Sans again with Greek support

Open the functions.css file

add this code add the end of the page

---------------------------------------

<?php
 
function add_google_fonts() {
 
wp_register_style('GoogleFonts', 'http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans&subset=latin,greek');

wp_enqueue_style('GoogleFonts');
 
}
 
add_action('wp_print_styles', 'add_google_fonts');
 
?>

-------------------------------------

Save the file.

Thats it!

You can see in Google fonts page what fonts support Greek and put the correct link for every font you like

 

tag: Ελληνικά google fonts - open sans στο wordpress


html5 multi video background with loop for Joomla

A client asked us to make a website where we will not use any slideshow but we will put a video to play in the background .

We tried to implement it with youtube but there was a problem... Youtube loads slow so there is 3-4 sec problem.

What we did is to upload the .mp4 videos to our server and make a html5 multi video player with a loop .

How to put an html 5 multi video player with loop

  • install sourcerer plugin

http://extensions.joomla.org/extensions/core-enhancements/coding-a-scripts-integration/custom-code-in-content/5051

  • enable the plugin
  • Create a new module in any position you want. You can create also a new position that will cover the whole site
  • Insert this code with the "insert code " button

 


{source}

<html>
<head>

</head>
<body>


<video id="homevideo" width="100%"  autoplay muted onended="run()">
    <source src="/media/video1.mp4" type='video/mp4'/>
</video>
<script>

video_count =1;
videoPlayer = document.getElementById("homevideo");

function run(){
        video_count++;
        if (video_count == 4) video_count = 1;
        var nextVideo = "media/video"+video_count+".mp4";
        videoPlayer.src = nextVideo;
        videoPlayer.play();
    };
     </script>

</body>
</html>


{/source}

 


What this code do is play mp4 video from /media/video1.mp4 path. When this video ends it loads thw video2.mp4 video until it goes up to video4.mp4 video and starts again ...

autoplay means to start playing auto

muted means without any sound

Thats it!

{fcomment}

 


You are using single vendor mode, but it seems more than one user is set as vendor

There are several times that you will see this messages in your virtuemart admin. Solving the problem is quite easy:

 

  • Enable the "Enable Multivendor (experimental only for developers" in Virtuemart configuration.
  • Go to shoppers and you will see that a new column under the name Vendors exist.
  • Allow only one user to be Ventor by disabling the others.
  • Go back to configuration and disable the Multivendor ( set it to no )


Διαβάζουμε. Ενημερωνόμαστε. Ψαχνόμαστε. Πινουμε πολλούς καφέδες και συζητάμε.

διαφήμιση google adwords