Κατασκευή ιστοσελίδων Κατασκευή ιστοσελίδων
Κατασκευάζουμε ιστοσελίδες. Όχι από αυτές που κυκλοφορούν , αλλά από τις άλλες τις καλές ......
More detail
Διαφήμιση Google Adwords Διαφήμιση Google Adwords
Την φτιάξατε την ιστοσελίδα. Αρκεί να μπαίνετε μόνο εσείς ; Πως θα την δουν οι υπόλοιποι; ...
More detail
Φιλοξενία ιστοσελίδων Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπερσύχρονοι servers , σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά datacenters με 99.95% uptime και κα...
More detail

Woocommerce | list all attributes by name and items

This is the code for listing all attributes by name

<?
global $product;
echo $product->list_attributes();?>
<?
$attributes = $product->get_attributes();         $attribute_name = '';         foreach ( $attributes as $attribute ) {             $attribute_name = $attribute['name'];
echo  $attribute_name;         }
       
?>

This is code for showing the items from an attribute

$terms = get_the_terms( $product->id, 'pa_attributenameis');
    foreach ( $terms as $term ) {
    echo $term->name;?>

 

attributenameis =  the name of the attribute


Διαβάζουμε. Ενημερωνόμαστε. Ψαχνόμαστε. Πινουμε πολλούς καφέδες και συζητάμε.

διαφήμιση google adwords