Κατασκευή ιστοσελίδων Κατασκευή ιστοσελίδων
Κατασκευάζουμε ιστοσελίδες. Όχι από αυτές που κυκλοφορούν , αλλά από τις άλλες τις καλές ......
More detail
Διαφήμιση Google Adwords Διαφήμιση Google Adwords
Την φτιάξατε την ιστοσελίδα. Αρκεί να μπαίνετε μόνο εσείς ; Πως θα την δουν οι υπόλοιποι; ...
More detail
Φιλοξενία ιστοσελίδων Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπερσύχρονοι servers , σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά datacenters με 99.95% uptime και κα...
More detail

WooCommerce Custom Product Data Fields - check box

We develop a eshop for a client that sells online courses. There are 3 packages in every course and the third one has to do with live instructor dates.

So , we thought that we want to show a modal button with text inside when the product has an option for a live instructor package.

We installed the anything popup plugin ( we had to hack the code to make it responsive! )

and we add a modal button right below the main image...

 custom_fields1.png

But the client told as that not every product has a live instructor package , so this button has to be shown only  to the products they want...

What we did .

1. installed the WooCommerce Custom Product Data Fields

2.  add this to functions.php . This creates a custom tab to the product

custom_filed_2.png

add_action('wc_cpdf_init', 'prefix_custom_product_data_tab_init', 10, 0);
if(!function_exists('prefix_custom_product_data_tab_init')) :
 
   function prefix_custom_product_data_tab_init(){
 
 
     $custom_product_data_fields = array();
 
 
     /** First product data tab starts **/
     /** ===================================== */
 
     $custom_product_data_fields['custom_data_1'] = array(
 
       array(
             'tab_name'    => __('Show dates', 'wc_cpdf'),
       ),
        array(
             'id'          => '_mycheckbox',
             'type'        => 'checkbox',
             'label'       => __('Checkbox', 'wc_cpdf'),
             'description' => __('Field description.', 'wc_cpdf'),
             'desc_tip'    => true,
       )  
     );
 
     return $custom_product_data_fields;
 
   }
 
endif;

 3.  Add this code to the product-image.php

 

<?php
global $wc_cpdf; if ($wc_cpdf->get_value(get_the_ID(), '_mycheckbox'))
    {  
AnythingPopup( $pop_id = "1" );     }
else{
?>
<style type="text/css">.dates{
display:none;
}</style>
<?php
}
?> </div>

What this code does:
If the checkbox is checked shows the AnythingPopup( $pop_id = "1" );
else display nothing
That's it!


Διαβάζουμε. Ενημερωνόμαστε. Ψαχνόμαστε. Πινουμε πολλούς καφέδες και συζητάμε.

διαφήμιση google adwords