Κατασκευή ιστοσελίδων Κατασκευή ιστοσελίδων
Κατασκευάζουμε ιστοσελίδες. Όχι από αυτές που κυκλοφορούν , αλλά από τις άλλες τις καλές ......
More detail
Διαφήμιση Google Adwords Διαφήμιση Google Adwords
Την φτιάξατε την ιστοσελίδα. Αρκεί να μπαίνετε μόνο εσείς ; Πως θα την δουν οι υπόλοιποι; ...
More detail
Φιλοξενία ιστοσελίδων Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπερσύχρονοι servers , σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά datacenters με 99.95% uptime και κα...
More detail

Οι Αρχές του Gestalt –Εφαρμογή στο web design

gestalt illustration-01

Το Gestalt είναι όρος της ψυχολογίας που σημαίνει “ενοποιημένο σύνολο”. Οι θεωρίες αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του 1920 και περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται μια εικόνα. Αρχικά ο ανθρώπινος νους βλέπει την εικόνα στο σύνολό της και στην συνέχεια μπορεί και παρατηρεί τις μεμονωμένες λεπτομέρειες οι οποίες απεικονίζονται.

Τα βασικά φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί στα συστήματα Gestalt είναι

  • Emergence
  • Reification
  • Multistability
  • Invariance

Δυστυχώς ή όποια Ελληνική μετάφραση των παραπάνω όρων θα ήταν ατυχής.

Οι Αρχές Gestalt μπορούν να μας βοηθήσουν στο να κατασκευάσουμε μια ιστοσελίδα με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να μπορεί να βρει την πληροφορία που χρειάζεται γρήγορα και άμεσα. Ακόμα μας βοηθούν να οργανώσουμε την δομή και την εμφάνιση της ιστοσελίδας ώστε ο υποψήφιος πελάτης-επισκέπτης να καταλάβει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και να αντιληφθεί το αντικείμενο των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση με την πρώτη ματιά.

Δείτε για παράδειγμα την παρακάτω εικόνα

1

Αρχικά ο χρήστης αντιλαμβάνεται ότι το μενού πλοήγησης βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Έπειτα καταλαβαίνει ότι με τον τρόπο που τοποθετήσαμε το μενού στη σελίδα, τα πρώτα εφτά μενού που βρίσκονται αριστερά έχουν να κάνουν με ένα κοινό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Επίσης τα δύο μενού που βρίσκονται δεξιά έχουν άλλο ρόλο. Έτσι μπορούμε να κατευθύνουμε τον επισκέπτη στο σωστό σημείο και να τον βοηθήσουμε στη λήψη αποφάσεων.

Στο παρακάτω παράδειγμα θα δούμε την αρχή της εγγύτητας. (Proximity )

2

3

Ενώ και στις δύο εικόνες έχουμε τον ίδιο αριθμό γραμμών και στηλών ο χρήστης αντιλαμβάνεται διαφορετικά την κάθε εικόνα. Έτσι στην πρώτη ο χρήστης θα διαβάσει την στήλη από τα αριστερά στα δεξιά, ενώ στην δεύτερη εικόνα από πάνω προς τα κάτω.

Έτσι λοιπόν μέσα από τις Αρχές Gestalt μπορούμε να σχεδιάσουμε την ιστοσελίδα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο φιλική στον χρήστη και να βρει την πληροφορία που ψάχνει εύκολα και γρήγορα. Ακoλουθώντας και βασικούς κανόνες Web design μπορούμε να οδηγήσουμε το μάτι του χρήστη στα σημεία που θέλουμε όπως πχ σε Call to Action κλπ

Υπάρχουν πολλές αναφορές για την σχέση Gestalt – Webdesign που θα βρείτε στο Ιντερνέτ και θεωρούνται βασικά στοιχεία για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη κατά την επίσκεψη.


Διαβάζουμε. Ενημερωνόμαστε. Ψαχνόμαστε. Πινουμε πολλούς καφέδες και συζητάμε.

διαφήμιση google adwords